K.A.M.I
Image by Cool Text: Free Graphics Generator - kamiHPM
AirKu ,Air Malaysia.: Malaysia dan Air
wordpress web hosting

Monday, 14 March 2011

Malaysia dan AirDi
 Malaysia, penggunaan air bagi seorang adakalanya mencecah jumlah 300 liter sehari hingga

500 liter sehari di kawasan bandar.Kajian menunjukkan bahawa terdapat 3.75 billion orang di 80 buah negara menerima kurang daripada 20-50liter sehari.Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahawa,
pengguna di Malaysia harus berwaspada dengan penggunaan air mereka dan mula menjimatkan penggunaan air


Penjimatan Air Bermula Dari Rumah

1.Penggunaan air secara efisyen dan pada tahap domestik
2.Mendapat pendidikan dan kesedaran dengan mengenalpasti corak penggunaan air serta aktiviti-aktiviti yang menyebabkan pembaziran
3.Kaedah penggunaan semula dan kitar semula yang mudah serta dipraktiskan seperti penggunaan air terpakai di dapur untuk menyiram tanaman

Konklusi:
Amalan penjimatan air dalam aktiviti-aktiviti harian kita akan menjamin bekalan air yang bersih bagi generasi akan datang.


No comments:

Post a Comment