K.A.M.I
Image by Cool Text: Free Graphics Generator - kamiHPM
AirKu ,Air Malaysia.: Mengapa Air Penting Kepada Kita?
wordpress web hosting

Friday, 11 March 2011

Mengapa Air Penting Kepada Kita?Air merupakan sumber kehidupan yang di anugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Firman Allah SWT bermaksud “…dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda hidup” surah Al- Anbiyaa ayat 27. Adalah menjadi tanggungjawab kita menjaga air supaya ia sentiasa selamat dan tidak tercemar.

Kepentingan AIR


Gambar 1. Offstream menggunakan (digambarkan di sebelah kiri) adalah mereka di mana air dipindahkan dari sumbernya, baik dengan mengepam atau alihan. Instream menggunakan (digambarkan di sebelah kanan) adalah mereka di mana air tetap di tempat, dan biasanya merujuk pada sungai (bukan tanah). Mana bekalan air terhad, konflik dapat hasil antara dan di antara pelbagai penggunaan.

Keseimbangan antara tawaran dan permintaan untuk air adalah satu halus. Ketersediaan air yang boleh digunakan telah dan akan terus mendikte mana dan sejauh apa pembangunan akan terjadi. Air harus dalam bekalan mencukupi untuk daerah untuk mengembangkan, dan kawasan tidak dapat terus berkembang jika keperluan air jauh melebihi bekalan sedia. Selanjutnya, bekalan air akan dipanggil untuk bertemu dengan array menggunakan offstream (di mana air diambil dari sumber) selain menggunakan instream (di mana air tetap di tempat). Gambar 1 merupakan tuntutan terhadap air sebagai perang-tarikan-antara menggunakan offstream dan pelbagai instream.

No comments:

Post a Comment